Alla svenska fåglar. Hela listan!

Underbara posters med svenska fåglar!

Nära 300 underbara och fantastiska fåglar häckar eller är vanliga besökare i Sverige. Och här är hela, långa listan! (Som vi lånat från bla Wikipedia.)

Inom parentes »F« för flyttfågel och »H« för häckande. Litet »h« för om det är osäkert om arten verkligen häckar i landet. »T« betyder att det är en tillfällig gäst.

Fåglarna är listade i sk »systematisk« ordning. Det vill säga egentligen Carl von Linnés gamla uppfinning för att hålla ordning på växter och djur.

Se alla våra vackra fågelposters i butiken.

Änder (Anatidae)

(F) Prutgås (Branta bernicla)
(T) Rödhalsad gås (Branta ruficollis)
(H) Kanadagås (Branta canadensis)
(H) Vitkindad gås (Branta leucopsis)
(H) Grågås (Anser anser)
(H) Sädgås (Anser fabalis)
(F) Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus)
(H) Bläsgås (Anser albifrons)
(H) Fjällgås (Anser erythropus)
(H) Knölsvan (Cygnus olor)
(F) Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)
(H) Sångsvan (Cygnus cygnus)
(T) Nilgås (Alopochen aegyptiaca)
(H) Gravand (Tadorna tadorna)
(T) Rostand (Tadorna ferruginea)
(H) Årta (Anas querquedula)
(H) Skedand (Anas clypeata)
(H) Snatterand (Anas strepera)
(H) Bläsand (Anas penelope)
(H) Gräsand (Anas platyrhynchos)
(H) Stjärtand (Anas acuta)
(H) Kricka (Anas crecca)
(T) Amerikansk kricka (Anas carolinensis)
(T) Rödhuvad dykand (Netta rufina)
(H) Brunand (Aythya ferina)
(H) Vigg (Aythya fuligula)
(H) Bergand (Aythya marila)
(T) Alförrädare (Polysticta stelleri)
(T) Praktejder (Somateria spectabilis)
(H) Ejder (Somateria mollissima)
(H) Svärta (Melanitta fusca)
(H) Sjöorre (Melanitta nigra)
(H) Alfågel (Clangula hyemalis)
(H) Knipa (Bucephala clangula)
(H) Salskrake (Mergus albellus)
(H) Småskrake (Mergellus serrator)
(H) Storskrake (Mergus merganser)

Fasanfåglar (Phasianidae)

(H) Järpe (Tetrastes bonasia)
(H) Dalripa (Lagopus lagopus)
(H) Fjällripa (Lagopus muta)
(H) Orre (Lyrurus tetrix)
(H) Tjäder (Tetrao urogallus)
(H) Rapphöna (Perdix perdix)
(H) Vaktel (Coturnix coturnix)
(H) Fasan (Phasianus colchicus)

Lommar (Gaviidae)

(H) Smålom (Gavia stellata)
(H) Storlom (Gavia arctica)
(T) Svartnäbbad islom (Gavia immer)
(T) Vitnäbbad islom (Gavia adamsii)

Nordstormsvalor (Hydrobatidae)

(T) Klykstjärtad stormsvala (Oceanodroma leucorhoa)
Liror (Procellariidae)
(F) Stormfågel (Fulmarus glacialis)
(T) Grålira (Ardenna grisea)
(T) Mindre lira (Puffinus puffinus)

Doppingar (Podicipedidae)

(H) Smådopping (Tachybaptus ruficollis)
(H) Skäggdopping (Podiceps cristatus)
(H) Gråhakedopping (Podiceps grisegena)
(H) Svarthakedopping (Podiceps auritus)
(H) Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis)

Storkar (Ciconiidae)

(T) Svart stork (Ciconia nigra)
(h) Vit stork (Ciconia ciconia)

Hägrar (Ardeidae)

(H) Rördrom (Botaurus stellaris)
(H) Gråhäger (Ardea cinerea)
(H) Ägretthäger (Ardea alba)

Sulor (Sulidae)

(F) Havssula (Morus bassanus)
Skarvar (Phalacrocoracidae)
(H) Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)
(H) Storskarv (Phalacrocorax carbo)

Fiskgjusar (Pandionidae)

(H) Fiskgjuse (Pandion haliaetus)

Hökartade rovfåglar (Accipitridae)

(H) Bivråk (Pernis apivorus)
(T) Mindre skrikörn (Clanga pomarina)
(T) Större skrikörn (Clanga clanga)
(H) Kungsörn (Aquila chrysaetos)
(H) Sparvhök (Accipiter nisus)
(H) Duvhök (Accipiter gentilis)
(H) Brun kärrhök (Circus aeruginosus)
(H) Blå kärrhök (Circus cyaneus)
(T) Stäpphök (Circus macrourus)
(H) Ängshök (Circus pygargus)
(H) Röd glada (Milvus milvus)
(H) Brun glada (Milvus migrans)
(H) Havsörn (Haliaeetus albicilla)
(H) Fjällvråk (Buteo lagopus)
(H) Ormvråk (Buteo buteo)

Rallar (Rallidae)

(H) Vattenrall (Rallus aquaticus)
(H) Kornknarr (Crex crex)
(T) Mindre sumphöna (Porzana parva)
(H) Småfläckig sumphöna (Porzana porzana)
(H) Rörhöna (Gallinula chloropus)
(H) Sothöna (Fulica atra)

Tranor (Gruidae)

(H) Trana (Grus grus)

Strandskator (Haematopodidae)

(H) Strandskata (Haematopus ostralegus)

Skärfläckor (Recurvirostridae)

(H) Skärfläcka (Recurvirostra avosetta)

Pipare (Charadriidae)

(H) Tofsvipa (Vanellus vanellus)
(H) Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
(F) Kustpipare (Pluvialis squatarola)
(H) Större strandpipare (Charadrius hiaticula)
(H) Mindre strandpipare (Charadrius dubius)
(T) Svartbent strandpipare (Charadrius alexandrinus)
(H) Fjällpipare (Charadrius morinellus)

Snäppor (Scolopacidae)

(H) Småspov (Numenius phaeopus)
(H) Storspov (Numenius arquata)
(H) Myrspov (Limosa lapponica)
(H) Rödspov (Limosa limosa)
(H) Roskarl (Arenaria interpres)
(F) Kustsnäppa (Calidris canutus)
(H) Myrsnäppa (Calidris falcinellus)
(H) Brushane (Calidris pugnax)
(F) Spovsnäppa (Calidris ferruginea)
(H) Mosnäppa (Calidris temminckii)
(F) Sandlöpare (Calidris alba)
(H) Kärrsnäppa (Calidris alba)
(H) Skärsnäppa (Calidris maritima)
(F) Småsnäppa (Calidris minuta)
(T) Tuvsnäppa (Calidris melanotos)
(H) Morkulla (Scolopax rusticola)
(H) Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
(H) Dubbelbeckasin (Gallinago media)
(H) Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)
(T) Tereksnäppa (Xenus cinereus)
(H) Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)
(T) Brednäbbad simsnäppa (Phalaropus fulicarius)
(H) Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)
(H) Skogssnäppa (Tringa ochropus)
(H) Rödbena (Tringa totanus)
(T) Dammsnäppa (Tringa stagnatilis)
(H) Grönbena (Tringa glareola)
(H) Svartsnäppa (Tringa erythropus)
(H) Gluttsnäppa (Tringa nebularia)

Måsfåglar (Laridae)

(H) Tretåig mås (Rissa tridactyla)
(T) Tärnmås (Xema sabini)
(H) Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus)
(H) Dvärgmås (Hydrocoloeus minutus)
(H) Svarthuvad mås (Ichthyaetus melanocephalus)
(H) Fiskmås (Larus canus)
(H) Havstrut (Larus marinus)
(T) Vittrut (Larus hyperboreus)
(H) Gråtrut (Larus argentatus)
(T) Kaspisk trut (Larus cachinnans)
(T) Medelhavstrut (Larus michahellis)
(H) Silltrut (Larus fuscus)
(H) Skräntärna (Hydroprogne caspia)
(H) Kentsk tärna (Thalasseus sandvicensis)
(H) Småtärna (Sternula albifrons)
(H) Fisktärna (Sterna hirundo)
(H) Silvertärna (Sterna paradisaea)
(T) Vitvingad tärna (Chlidonias leucopterus)
(H) Svarttärna (Chlidonias niger)

Labbar (Stercorariidae)

(T) Storlabb (Stercorarius skua)
(T) Bredstjärtad labb (Stercorarius pomarinus)
(H) Kustlabb (Stercoraris parasiticus)
(H) Fjällabb (Stercorarius longicaudus)

Alkor (Alcidae)

(F) Alkekung (Alle alle)
(H) Sillgrissla (Uria aalge)
(H) Tordmule (Alca torda)
(H) Tobisgrissla (Cepphus grylle)
(T) Lunnefågel (Fratercula arctica)

Duvor (Columbidae)

(H) Tamduva (Columba livia)
(H) Skogsduva (Columba oenas)
(H) Ringduva (Columba palumbus)
(T) Turturduva (Streptopelia turtur)
(H) Turkduva (Streptopelia decaocto)

Gökar (Cuculidae)

(H) Gök (Cuculus canorus)

Tornugglor (Tytonidae)

(h) Tornuggla (Tyto alba)

Ugglor (Strigidae)

(h) Fjälluggla (Bubo scandiacus)
(H) Berguv (Bubo bubo)
(H) Kattuggla (Strix aluco)
(H) Slaguggla (Strix uralensis)
(H) Lappuggla (Strix nebulosa)
(H) Hökuggla (Surnia ulula)
(H) Sparvuggla (Glaucidium passerinum)
(H) Pärluggla (Aegolius funereus)
(H) Hornuggla (Asio otus)
(H) Jorduggla (Asio flammeus)

Nattskärror (Caprimulgidae)

(H) Nattskärra (Caprimulgus europaeus)

Seglare (Apodidae)

(H) Tornseglare (Apus apus)

Blåkråka (Coraciidae)

(T) Blåkråka (Coracias garrulus)

Kungsfiskare (Alcedinidae)

(H) Kungsfiskare (Alcedo atthis)

Biätare (Meropidae)

(T) Biätare (Merops apiaster)

Härfåglar (Upupidae)

(T) Härfågel (Upupa epops)

Hackspettar (Picidae)

(H) Göktyta (Jynx torquilla)
(H) Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
(H) Mindre hackspett (Dendrocopos minor)
(H) Större hackspett (Dendrocopos major)
(H) Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos)
(H) Spillkråka (Dryocopus martius)
(H) Gröngöling (Picus viridis)
(H) Gråspett (Picus canus)

Falkar (Falconidae)

(H) Tornfalk (Falco tinnunculus)
(T) Aftonfalk (Falco vespertinus)
(H) Stenfalk (Falco columbarius)
(H) Lärkfalk (Falco subbuteo)
(H) Jaktfalk (Falco rusticolus)
(H) Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)

Törnskator (Laniidae)

(H) Törnskata (Lanius collurio)
(T) Svartpannad törnskata (Lanius minor)
(H) Varfågel (Lanius excubitor)

Gyllingar (Oriolidae)

(H) Sommargylling (Oriolus oriolus)

Kråkfåglar (Corvidae)

(H) Lavskrika (Perisoreus infaustus)
(H) Nötskrika (Garrulus glandarius)
(H) Skata (Pica pica)
(H) Nötkråka (Nucifraga caryocatactes)
(H) Kaja (Corvus monedula)
(H) Råka (Corvus frugilegus)
(H) Kråka (Corvus corone)
(H) Korp (Corvus corax)

Sidensvansar (Bombycillidae)

(H) Sidensvans (Bombycilla garrulus)

Mesar (Paridae)

(H) Tofsmes (Lophophanes cristatus)
(H) Svartmes (Periparus ater)
(H) Entita (Poecile palustris)
(H) Talltita (Poecile montanus)
(H) Lappmes (Poecile cinctus)
(H) Blåmes (Cyanistes careuleus)
(H) Talgoxe (Parus major)

Pungmesar (Remizidae)

(H) Pungmes (Remiz pendulinus)

Skäggmesar (Panuridae)

(H) Skäggmes (Panurus biarmicus)

Lärkor (Alaudidae)

(H) Trädlärka (Lullula arborea)
(H) Sånglärka (Alauda arvensis)
(T) Tofslärka (Galerida cristata)
(H) Berglärka (Eremophila alpestris)
(T) Korttålärka (Calandrella brachydactyla)

Svalor (Hirundinidae)

(H) Backsvala (Riparia riparia)
(H) Ladusvala (Hirundo rustica)
(H) Hussvala (Delichon urbicum)

Stjärtmesar (Aegithalidae)

(H) Stjärtmes (Aegithalos caudatus)

Lövsångare (Phylloscopidae)

(H) Lövsångare (Phylloscopus trochilus)
(H) Gransångare (Phylloscopus collybita)
(H) Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix)
(T) Kungsfågelsångare (Phylloscopus proregulus)
(T) Tajgasångare (Phylloscopus inornatus)
(H) Nordsångare (Phylloscopus borealis)
(H) Lundsångare (Phylloscopus trochiloides)

Rörsångare (Acrocephalidae)

(H) Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)
(H) Sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus)
(H) Busksångare (Acrocephalus dumetorum)
(H) Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus)
(H) Kärrsångare (Acrocephalus palustris)
(H) Härmsångare (Hippolais icterina)

Gräsfåglar (Locustellidae)

(H) Gräshoppsångare (Locustella naevia)
(H) Flodsångare (Locustella fluviatilis)
(H) Vassångare (Locustella luscinioides)

Sylvior (Sylviidae)

(H) Svarthätta (Sylvia atricapilla)
(H) Trädgårdssångare (Sylvia borin)
(H) Höksångare (Sylvia nisoria)
(H) Ärtsångare (Sylvia curruca)
(H) Törnsångare (Sylvia communis)

Kungsfåglar (Regulidae)
(H) Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla)
(H) Kungsfågel (Regulus regulus)

Gärdsmygar (Troglodytidae)

(H) Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes)

Nötväckor (Sittidae)

(H) Nötväcka (Sitta europaea)

Trädkrypare (Certhiidae)

(H) Trädkrypare (Certhia familiaris)

(H) Trädgårdsträdkrypare (Certhia brachydactyla)

Starar (Sturnidae)

(H) Stare (Sturnus vulgaris)
(T) Rosenstare (Pastor roseus)

Trastar (Turdidae)

(H) Ringtrast (Turdus torquatus)
(H) Koltrast (Turdus merula)
(H) Björktrast (Turdus pilaris)
(H) Rödvingetrast (Turdus iliacus)
(H) Taltrast (Turdus philomelos)
(H) Dubbeltrast (Turdus viscivorus)

Flugsnappare (Muscicapidae)

(H) Grå flugsnappare (Muscicapa striata)
(H) Rödhake (Erithacus rubecula)
(H) Näktergal (Luscinia luscinia)
(H) Blåhake (Luscinia svecia)
(H) Tajgablåstjärt (Tarsiger cyanurus)
(H) Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca)
(H) Halsbandsflugsnappare (Ficedula albicollis)
(H) Mindre flugsnappare (Ficedula parva)
(H) Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)
(H) Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)
(H) Buskskvätta (Saxicola rubetra)
(H) Svarthakad buskskvätta (Saxicola rubicola)
(H) Stenskvätta (Oenanthe oenanthe)

Strömstarar (Cinclidae)

(H) Strömstare (Cinclus cinclus)

Sparvfinkar (Passeridae)

(H) Gråsparv (Passer domesticus)
(H) Pilfink (Passer montanus)

Järnsparvar (Prunellidae)

(H) Järnsparv (Prunella modularis)

Ärlor (Motacillidae)

(H) Gulärla (Motacilla flava)
(h) Citronärla (Motacilla citreola)
(H) Forsärla (Motacilla cinerea)
(H) Sädesärla (Motacilla alba)
(T) Större piplärka (Anthus richardi)
(H) Fältpiplärka (Anthus campestris)
(H) Ängspiplärka (Anthus pratensis)
(H) Trädpiplärka (Anthus trivialis)
(H) Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)
(T) Vattenpiplärka (Anthus spinoletta)
(H) Skärpiplärka (Anthus petrosus)

Finkar (Fringillidae)

(H) Bofink (Fringilla coelebs)
(H) Bergfink (Fringilla montifringilla)
(H) Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes)
(H) Tallbit (Pinicola enucleator)
(H) Domherre (Pyrrhula pyrrhula)
(H) Rosenfink (Carpodacus erythrinus)
(H) Grönfink (Chloris chloris)
(H) Vinterhämpling (Linaria flavirostris)
(H) Hämpling (Linaria cannabina)
(H) Gråsiska (Acanthis flammea)
(H) Större korsnäbb (Loxia pytyopsittacus)
(H) Mindre korsnäbb (Loxia curvirostra)
(H) Bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera)
(H) Steglits (Carduelis carduelis)
(H) Gulhämpling (Serinus serinus)
(H) Grönsiska (Spinus spinus)

Fältsparvar (Emberizidae)

(H) Kornsparv (Emberiza calandra)
(H) Gulsparv (Emberiza citrinella)
(H) Ortolansparv (Emberiza hortulana)
(h) Dvärgsparv (Emberiza pusilla)
(H) Videsparv (Emberiza rustica)
(H) Sävsparv (Emberiza schoeniclus)

Sporrsparvar (Calcariidae)

(H) Lappsparv (Calcarius lapponicus)
(H) Snösparv (Plectrophenax nivalis)


Svenska fågelposters

Besök butiken med över 300 underbara, svenska fågelposters. Här finns den största samlingen med Wrights fantastiska fågelillustrationer i många varianter och storlekar.