Berguven, en av väldens största ugglor

Berguv

Berguven (Bubo bubo) är en av världens största ugglor. Den har tidigare ofta bara kallats »uv« eller »uf«. Den har också givits en rad dialektala namn. Nästan på alla platser har den stora fågeln haft egna namn, exempelvis »hejske-uv« och »hornuv« i Blekinge, »hässleuv« och »hässelhu'n« i Småland och »bergulf« eller »stenulf« i norra Bohuslän. På Asperö i Göteborgs skärgård kallades den för »kohou«.

Den är verkligen en sägenomspunnen fågel som väckt både skräck och hat. Förr ansågs dess hoande förutspå både oväder och olyckor och därför förbjöd man exempelvis barn att härma uven. Om en berguv kom till en by, var det ett säkert tecken på en förestående brand eller död. Och man kunde höra på dess läte om det var en människa eller djur som olyckan skulle drabba. Om det var ett kvidande läte handlade det om att en människa var illa ute. Och det mer traditionella »ho ho« betydde att ett kreatur skulle råka illa ut.

En svensk sägen berättar att ringduvan och berguven en gång bytte ungar och därför klagar duvan: »Får jag tillbaka mina sju, sju, så får du mina tu, tu«.

I övriga Europa sågs berguven som en underjordisk fågel. I Ryssland var uven en demon som kunde skada barnen. Där sågs han också som Fan själv som hade förklätt sig till fågel. I antikens Grekland förutspådde berguven krig och motgångar i strider, och den som hörde fågeln på Sicilien skulle dö inom tre dygn.


Svenska fågelposters

Besök butiken med över 300 underbara, svenska fågelposters. Här finns den största samlingen med Wrights fantastiska fågelillustrationer i många varianter och storlekar.