Den mystiska Gluttsnäppan

Gluttsnäppa

🐦🦅🦆🦉🕊 Gluttsnäppan är en vadare som man kan se i hela världen. Den har kallats bara för »glutt« eller »glutten« men vad det kommer ifrån är ett mysterium. »Glottis« var ett grekiskt fågelnamn som omskrevs av både Aristoteles och Plinius den äldre men det är oklart vilken fågel som menades. Glottis betyder »tunga« på grekiska. »Nebularia« kommer av latinets nebula för "dimma". Liksom det norska namnet för fågeln, »skoddefoll«, syftar det på gluttsnäppans fuktiga miljöer. Arten har även kallats »storglutten«.


Svenska fågelposters

Besök butiken med över 300 underbara, svenska fågelposters. Här finns den största samlingen med Wrights fantastiska fågelillustrationer i många varianter och storlekar.