Den större hackspetten

Större hackspett från Svenska fåglar

Här sitter en vacker större hackspett och letar smaskiga insekter att äta.

Det finns många dialektala och föråldrade svenska namn på hackspettar, men är det inte alltid självklart vilken art man menar. I norr har namnet knarr varit synonym för hackspett, exempelvis kallades gröngöling för vedknarr eller vedaknarr. Andra varianter av knarr förekommer också, som träknorr i Norrbotten, törvedaknarr i Västerbotten och törvedaknårr i Norrbotten. Andra föråldrade namn är de roliga hackspjutt och parrfogel.

Underbara posters med Större hackspett kan du köpa här.


Svenska fågelposters

Besök butiken med över 300 underbara, svenska fågelposters. Här finns den största samlingen med Wrights fantastiska fågelillustrationer i många varianter och storlekar.