»Duvhök«, varifrån kommer namnet?

Duvhök

Här sitter duvhöken på span med sina vackra bärnstenögon. Den äldsta kända källan där namnet duvhök förekommer är från mitten av 1700-talet. Men det är troligen äldre. En äldre benämning på duvhök är »hönshök«, vilket förekommer i många olika dialektala varianter som bohuslänska »hönsehög« och västerbottniska »hönshöjk«. Både »duvhök« och »hönshök« refererar en idé om att dess huvudsakliga föda var duvor eller hönsfåglar. Ett annat folkligt namn är »slaghök« som även användes för andra rovfåglar, som ormvråk och bivråk. Andra folkliga namn är »harhök« och »duvfalk«. Dialektalt har den i Västerbotten kallats »hönsspänning« och »röjspänning«.


Svenska fågelposters

Besök butiken med över 300 underbara, svenska fågelposters. Här finns den största samlingen med Wrights fantastiska fågelillustrationer i många varianter och storlekar.