Korpen - var perfekt för trollkonster!

Korp

Korpen (Corvus corax) är en stor fågel och är den mest spridda av alla kråkfåglar. Namnet är, som så flera andra fåglar, ljudhärmande. Det låter ju lite »korp, korp« när korpen kraxar. Men det är ett relativt modernt namn. Tidigare hette den »ramv« eller »raft« men den heter fortfarande »hrafn« på Island och på engelska »raven«. Därav de svenska ortnamnen med förledet tex Ramsele eller Ramviken.

Korpen har används i trolldom på flera sätt. Men fågeln tillagad på rätt kunde den användas till diverse olika trollkonster. Man kunde till exempel bli osynlig eller mycket snabb. Det var framförallt fågelns lyckofjäder man skulle försöka hitta. Och för att göra det fanns olika knep. Ett, med dagens mått mätt, motbjudande sätt var att först skadeskjuta den och sedan piska den tills den släppte sin lyckofjäder.

Man hade också stor nytta av så kallade »korpstenar«, som var magiska stenar bara korpar kunde hitta. På olika sätt skulle man lura korpen att leta upp en sådan. Med dess hjälp kunde man dyrka upp lås och bli osynlig.

I Skandinavien ska korpavföring ha använts mot tandvärk, omslag av kråkkött mot feber och kråkfett mot frostsår. Och en bössa smord med korpblod ansågs ha större träffsäkerhet.

Korpen ansågs också kunna varsla om vargar och andra rovdjur. Talrika korpar trodde man förutsade ett kommande hårdår eller var ett dåligt förebud generellt.
Enligt den nordiska asatron följdes guden Oden av de två korparna Hugin och Munin. De båda fåglarna flög jorden runt och berättade för honom vad de sett och hört. Hugin var den intelligenta och Munin den som mindes precis allt. Sigurd Fafnesbanes dotter Aslög, fick enligt legenden namnet Kraka eller Kråka efter att hon omhändertagits av Åke och Grima.Svenska fågelposters

Besök butiken med över 300 underbara, svenska fågelposters. Här finns den största samlingen med Wrights fantastiska fågelillustrationer i många varianter och storlekar.