Mellanspettens gamla roliga namn

Mellanspett

Det här är en mellanspett. Det finns många dialektala och föråldrade svenska namn på hackspettar, men är det inte alltid klart vilken art som avses. I norra Sverige har namnet knarr varit synonym för hackspett, exempelvis kallades gröngöling för vedknarr eller vedaknarr. Andra uttalsvarianter av knarr förekommer också, som träknorr i Norrbotten, törvedaknarr i Västerbotten och törvedaknårr i Norrbotten. Andra föråldrade namn är de roliga hackspjutt och parrfogel.


Svenska fågelposters

Besök butiken med över 300 underbara, svenska fågelposters. Här finns den största samlingen med Wrights fantastiska fågelillustrationer i många varianter och storlekar.