Mellanspettens gamla roliga namn

Mellanspett

Det här är en mellanspett. Det finns många dialektala och föråldrade svenska namn på hackspettar, men är det inte alltid klart vilken art som avses. I norra Sverige har namnet knarr varit synonym för hackspett, exempelvis kallades gröngöling för vedknarr eller vedaknarr. Andra uttalsvarianter av knarr förekommer också, som träknorr i Norrbotten, törvedaknarr i Västerbotten och törvedaknårr i Norrbotten. Andra föråldrade namn är de roliga hackspjutt och parrfogel.


unik butik
Posters med svenska fåglar

Besök butiken med över 300 underbara, svenska fåglelposters. Här finns den största samlingen med Wrights fantastiska fågelillustrationer i många varianter och storlekar.