Skatan, lyckofågel... eller inte?

Skata

Skatan (pica pica) trivs särskilt väl i människans grannskap och uppfattades därför ofta som en lyckofågel som tillexempel kunde förebåda besök. Skatbon har varit särskilt viktiga att skydda för de bringar lycka och trevnad sägs det. Den som rev ett bo skulle drabbas av olycka. Det berättas om bönder som blivit galna när de skjutit skator och rivit ned bon. Och om man sköt en skata så skulle man inte få mer byte. Mötte man en skata på väg så var man tvungen att vända hem och behandla sig med eld för att återfå lyckan.

Men man kunde också ha nytta av skatorna. Man spikade tillexempel ibland upp fåglarna ovanför stallporten för att skydda hästarna. Och om man lade ett hönsägg i ett skatbo och lyckades få skatan att ruva, skulle man få en särdeles god värphöna, sades det.

Trots den svartvita skruden som för tankarna till en stilig frack är en vanlig uppfattning om skatan att den är både lömsk och tjuvaktig. En allmän föreställning är att skatan älskar det som glänser och att den inte drar sig för att stjäla värdesaker.

I folktron ansågs skatan ibland vara en olycksbringande fågel. Den betraktades ofta som Skams (djävulens) anhängare och ansågs vara förbunden med häxorna. Särskilt när skatorna drog sig undan för att rugga framåt sensommaren, trodde man sig veta att de »harvade sitt träde« med Skam…

Men i de allra äldsta texterna var skatan istället en skyddad fågel med en ansenlig status.


Svenska fågelposters

Besök butiken med över 300 underbara, svenska fågelposters. Här finns den största samlingen med Wrights fantastiska fågelillustrationer i många varianter och storlekar.