Storlommen var en nyttig fågel

Storlom

🐦🦅🦆🦉🕊 Den här ståtliga storlommen har i Stockholms skärgård kallats silverlom och på andra håll för »sjölom«. Den är Gästriklands landskapsfågel och Örkelljungas kommunfågel. Den är känd för sitt under våren mycket speciella, klagande och ödsligt klingande läte.

Lommen var en nyttig fågel förr. Av den tillverkades mycket praktiska ting. Man gjort hattar, säckar, jaktväskor och väsklock av den. Det är känt att huvudbonader av fågeln förekom redan på medeltiden. Och av dess ägg gjordes pannkakor.

Fågelns udda utseende har intresserat folk genom tiderna. Man tyckte den helt enkelt såg konstig ut. Här och där sades det att gud nog hade haft lite mycket att göra när han skapade världen slarvade lite med lommen. Men man trodde också att det var farligt att höra dess karaktäristiska läte innan man ätit. Att man blev »lomsketen«. Och om en kvinna blev »lomsketen« så blev hon straxt gravid. Lommen förebådade både regn och storm. Dess ankomst var ett säkert vårtecken.


Svenska fågelposters

Besök butiken med över 300 underbara, svenska fågelposters. Här finns den största samlingen med Wrights fantastiska fågelillustrationer i många varianter och storlekar.