Toppskarven - älskad och hatad

Den här fågeln verkar det vara delade meningar om. Tycks ömsom vara älskad och ömsom hatad. Faktum är att den konkurrerar med yrkesfisket på många håll. Toppskarven (Phalacrocorax aristotelis) har fått sitt vetenskapliga artnamn aristotelis efter Aristoteles. Phalacrocorax betyder »skallig korp«. Kopplingen till kråkfåglar märks i att skarvar tidigare på svenska har kallats för »kormoraner« vilket är en sammanslagning av de latinska Corvus marinus, det vill säga »havskorp« eller »havskråka«. Kopplingen finns även i det svenska uttrycket »ålekråka«, vilket är ett gammalt uttryck för storskarv som ibland används än idag!


Svenska fågelposters

Besök butiken med över 300 underbara, svenska fågelposters. Här finns den största samlingen med Wrights fantastiska fågelillustrationer i många varianter och storlekar.