Miljöcertificerade tryck

Alla våra produkter tillverkas på beställning. Det betyder att inga
produkter slängs eller läggs på lager i onödan. Och eftersom vi kan producera på två platser i Sverige så blir transporterna kortare. Allt material kommer från ansvarsfulla källor och papper är alltid EFC-certifierat. Det tillverkas av återvunnet papper eller hållbart skötta skogar.

Socialt, arbetsrättsligt och miljömössigt ansvar

Vi på Picaco gör självklart vad vi kan för att ta vårt sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga ansvar. För oss är det därför avgörande att våra produkter produceras på ett bra sätt. Du ska vara helt trygg med att produkterna du köper hos oss är helt okey. Som ett första steg har vi säkerställt att de i alla led tillverkas enligt FNs principer om global påverkan. Det betyder att våra leverantörer förbinder till ett grundläggande ansvar.

Mänskliga rättigheter

Våra leverantörer förbinder sig att stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande.

Våra leverantörer förbinder sig att försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt

Våra leverantörer förbinder sig att upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.


Våra leverantörer förbinder sig att eliminera alla former av tvångsarbete.


Våra leverantörer förbinder sig att avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.

Miljö

Våra leverantörer förbinder sig att stödja försiktighets- principen vad gäller miljörisker.

Våra leverantörer förbinder sig att  ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande.

Våra leverantörer förbinder sig att uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik